CHUYÊN GIA AI

TS. Nguyễn Hồng Thịnh

TS. Nguyễn Hồng Thịnh

Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Lê Quang Minh

TS. Lê Quang Minh

Viện CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Nguyễn Việt Hải

TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA, Giám đốc eDT
TS. Đỗ Trường

TS. Đỗ Trường

CEO of Vietnam Artificial Intelligence System company (VAIS)

TS. Hoàng Thị Phương Thảo

TS. Hoàng Thị Phương Thảo

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Nguyễn Trung Hiếu

TS. Nguyễn Trung Hiếu

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Hoàng Văn Xiêm

TS. Hoàng Văn Xiêm

Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Lê Anh Cường

PGS. TS. Lê Anh Cường

trường ĐH Tôn Đức Thắng

TS. Lê Hồng Phương

TS. Lê Hồng Phương

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Nguyễn Minh Huyền

TS. Nguyễn Minh Huyền

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Nguyễn Tuấn Đức

TS. Nguyễn Tuấn Đức

CEO Aimesoft
TS. Phí Công Huy

TS. Phí Công Huy

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông