XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Giới thiệu:

  • Giới thiệu khái niệm cơ bản trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • Thực hành trên các mô hình xử lý ngôn ngữ, phân tích văn bản, cú pháp, dịch máy
  • Làm bài tập và dự án cuối khóa

Đối tượng: Lập trình viên, Kỹ sư IT
Thời lượng: 20h/10 buổi
Học phí:
9.900.000/Khóa

*Ưu đãi:
– Đăng ký sớm trước 30/4: giảm 5%/Học viên
– Đăng ký theo nhóm 3 Học viên: Giảm 10%
– Tài trợ học bổng VINASA: giảm 10% cho lớp đầu tiên của mỗi khóa

ĐĂNG KÝ