iTRAIN

Giới thiệu về Tổ chức chứng nhận iTrain Asia

Có trụ sở chính tại Singapore, iTrain Asia là Tổ chức chứng nhận và Nhà cung cấp nội dung hàng đầu về chuyển đổi số ở châu Á nhằm mở ra triển vọng chuyển đổi số cho nhân viên và các tổ chức, bằng việc phát triển và cung cấp các chứng nhận năng lực công nghệ kỹ thuật số và nội dung khóa học cho các nhà cung cấp trung lập hợp lệ của các ngành nghề. Các chứng chỉ kỹ năng kỹ thuật số của iTrain Asia hiện đang được triển khai cho các Cá nhân, Doanh nghiệp và Trường Đại học trên khắp 26 quốc gia ở Châu Á thông qua Đối tác đào tạo được ủy quyền (ATP) và Đối tác học viện được ủy quyền (AAP). Trong 15 năm qua, iTrain Asia đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 100.000 ứng viên.

Phát triển ứng dụng

1. Chứng nhận Nhà phát triển Android (ACAD)

2. Chứng nhận Nhà phát triển iOS (ICAD)

3. Chứng nhận Nhà phát triển Blockchain (BCAD)

Khoa học dữ liệu, IoT & AI

4. Chứng nhận Khoa học Dữ liệu (CDSS)

5. Chứng nhận Lập trình viên Python Khoa học Dữ liệu (CPPDS)

6. Chứng nhận Lập trình viên R Khoa học Dữ liệu (CRPDS)

7. Chứng nhận Chuyên gia IoT (CIoTS)

8. Chứng nhận Machine Learning (MLC)

9. Chứng nhận Trí tuệ nhân tạo trong điều hành kinh doanh (AIBE)

10. Chứng nhận nền tảng học sâu (DLFC)

An ninh mạng

11. Chứng nhận Chuyên gia an ninh mạng (CCSS)

Fintech

12. Chứng chỉ Fintech Foundation (FFC)

Marketing trên nền tảng kĩ thuật số

13. Chứng nhận Chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số (CDMS)

iTrain Asia đã đăng ký trở thành Cơ quan Chứng nhận Kỹ năng Số với IMDA – Cơ quan Phát triển Truyền thông Thông tin-Truyền thông của Singapore.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.iTrainAsia.com.