THỊ GIÁC MÁY & XỬ LÝ ẢNH

Giới thiệu:

  • Giới thiệu các khái niệm cơ bản và thực hành Xử lý ảnh (điểm ảnh, không gian, thời gian, tần số …), Nhận diện khuân mặt, vật thể…
  • Học viên được thực hành với các kỹ năng, thuật toán chuyên sâu trong xử lý, nhận dạng và phân tích dữ liệu ảnh

Đối tượng: Lập trình viên, Kỹ sư IT
Thời lượng: 20h/10 buổi
Học phí:
9.900.000/Khóa

*Ưu đãi:
– Đăng ký sớm trước 30/4: giảm 5%/Học viên
– Đăng ký theo nhóm 3 Học viên: Giảm 10%
– Tài trợ học bổng VINASA: giảm 10% cho lớp đầu tiên của mỗi khóa

ĐĂNG KÝ