CƠ HỘI TÀI TRỢ

  • Cơ hội giới thiệu các sản phẩm, giải pháp tới khách hàng tiềm năng
  • Cơ hội được tiếp xúc với Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành
  • Cơ hội xây dựng hình ảnh, khẳng định thương hiệu, thể hiện cam kết, quyết tâm trong công cuộc Chuyển đổi số Quốc gia
  • Cơ hội quảng bá truyền thông qua các bài phát biểu, phỏng vấn, PR,..
  • Cơ hội giúp nâng cao doanh số của Doanh nghiệp

Thông tin liên  hệ:

Ms. Vũ Phương Thảo; email: thaovp@vinasa.org.vn; Mobile: 0902272783