LÝ DO THAM DỰ

 • Ngày Chuyển đổi số Việt Nam là hoạt động thiết thực:
  • Cập nhật thông tin, xu hướng về CĐS
  • Học hỏi, tìm hiểu các phương thức, kinh nghiệm CĐS hiệu quả
  • Kết nối cung cầu về CĐS
 • Là sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế do VINASA tổ chức thường niên từ năm 2020 với các mục đích:
  • Thúc đẩy Chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ngành kinh tế Việt Nam, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kép của mà Chính phủ đề ra
  • Cung cấp thông tin, cập nhật xu hướng Chuyển đổi số
  • Kết nối cung – cầu Chuyển đổi số giữa các đơn vị cung cấp giải pháp và các đơn vị ứng dụng