THÀNH PHẦN THAM DỰ

Bên cạnh trên 2,500 đại biểu tham dự sự trực tiếp, dự kiến sẽ có trên 10,000 đại biểu theo dõi các nội dung của sự kiện trên các nền tảng trực tuyến.